Startuj z nami  Dodaj do ulubionych
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego (BORT)
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Elblągu
ul. Krótka 5 (parter)
Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00
czwartek w godz. 8.00 - 18.00
Telefon/Faks:
55 641 12 96
E-mail:
bort-pttk_elblag(at)wp.pl
Referent:
Alicja Gronek

Zajmujemy się organizacją wycieczek krajoznawczo-turys- tycznych na terenie miasta Elbląga, regionu jak też całej Polski. Organizujemy ciekawe i wartościowe wycieczki tematyczne dla szkół w postaci od 4-godzinnych wykładów w terenie do 2-dniowych wy- cieczek połączonych z lekcjami przyrody, geografii, historii i kulturo- znawstwa oraz ze zwiedzaniem obiektów krajoznawczych.
Biuro BORT pełni rolę informacji turystycznej z zakresu:
● bazy noclegowej na terenie całej Polski,
● bazy żywieniowej na terenie całego kraju,
● szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych regionu elblą- skiego,
● szlaków turystycznych całego kraju.
Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu za pośrednictwem Biura BORT i Koła Przewodników Terenowych dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pilotów i przewodników z terenu miasta Elbląga, Fromborka i Braniewa, która oprowadza wycieczki po tere- nie miasta, regionu i kraju w wielu językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Kalendarz